TIP CEZA HUKUKU

  1. Malpraktis iddiasıyla, Tabip Odası doktorlar aleyhine başlatılan savcılık soruşturması
    ve ceza davalarında doktor savunmasının üstlenilmesi,
  2. Tabip Odası şikayeti, idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında ön inceleme
    süreçlerinde doktorlara danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  3. SABİM, BİMER ve CİMER şikayetleri süreçlerinde doktorlara danışmanlık hizmetleri
    verilmesi,