1. İdareye karşı açılan tazminat davalarının, Devlet ve Üniversite Hastanelerinde çalışan
  doktorlara ihbarında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti
 2. İdare doktorlara karşı rücu işlemlerinde, doktor vekilliği ve danışmanlık hizmeti
 3. Soruşturma izni verilmesi kararlarına itiraz süreçlerinde avukatlık hizmeti
 4. Hastane yönetimi, hastane ruhsat ve devir işlemleri, üniversite ve özel hastanelerin
  afilasyon süreçleri, organizasyonu, yönetim ve denetimi, kurumsal sorumlulukları,
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları arasında SUT’un uygulanmasına
  yönelik ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi,
 6. Devlet kurumlarına sağlık sunucuları adına yapılacak başvuru ve itiraz ile idari
  davaların takibi,
 7. Eczane ilaç temin protokollerinden doğan uyuşmazlıklar,
 8. Sağlık Bakanlığının izin prosedürleri hakkında hukuki danışmanlık verilmesi,
 9. Sağlık Turizmi