MEDENİ-HUKUK

MEDENİ HUKUK

  1. Doktor ve özel hastaneler aleyhine açılan maddi, manevi tazminat ve rücu
    davalarında avukatlık hizmeti,
  2. Tıbbi malpraktisten kaynaklı tazminat taleplerinde sulh ve arabuluculuk çözümlerinin
    oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi