Uzmanlık alanımız olan sağlık hukuku alanındaki gelişmeleri gerek mevzuatı gerekse yüksek yargı
kararlarını yakından takip ediyor, bu çerçevede oluşturduğumuz hukuki yaklaşımları butik hizmet
anlayışıyla müvekkillerimize sunuyoruz. Butik hizmet anlayışından kastımız; büyük bir büro olma
hedefimizi çalıştırdığımız avukat veya üstlendiğimiz vekalet sayısını artırarak değil sadece sağlık
alanına özgü hukuki hizmet sunma felsefemizden ve müvekkillerimizle birebir iletişimimizden ödün
vermeden gerçekleştiriyor olmamızdır.
Bu kapsamda sadece sağlık hukukundan kaynaklanan davaların takibini yapmakta, hukuki
danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Hekimler, sağlık işletmeleri hastaneler ve eczaneler gibi çeşitli sağlık
hizmeti sunucuları ile ilaç imalatçısı şirketler, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler gibi sektörün
tüm kesimlerine hukuki destek hizmeti sağlamakta, aynı zamanda sağlık çalışanlarına yönelik
seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmekteyiz.
Sağlık hukuku ceza, idare, medeni hukuk boyutlarıyla karma bir hukuk dalıdır. Bu sebepledir ki sağlık
hukuku mevzuatı da maalesef ki çok dağınık haldedir. Kanun sayısı yeterli olmadığı gibi birçok konu
yönetmelik ve her geçen gün artan genelgelerle çözülmeye çalışılmaktadır. Bu durum alana özgü
güncel hukuki gelişmeleri ve yargı kararlarını yakından takip etmeyi zorunlu kılmaktadır. Tüm bu
hususlara bir de tıp bilimine özgü terminolojide eklendiğinde yargılama daha karmaşık bir yapıya
bürünmektedir. Çoğu zaman hukuki uyuşmazlığın çözümünde tıbbi uygulama pratiği yargılamaya ışık
tutmaktadır. Tam da bu noktada sağlık alanındaki sektörel bilgimizi ve tecrübemizi sağlık hukukuna
yönelik akademik yetkinlik ve alana özgü hukuki tecrübemizle birleştirerek müvekkillerimizin
beklentilerini karşılayan nitelikli hukuki çözümler üretmekteyiz.
Bu çerçevede müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerin sadece bir kısmını ilgili hukuk alanlarında
özetlemiş olmakla birlikte detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.