Avukat Özgün Lale Çavuşoğlu

Eğitimi

Liseyi Antalya H.M.M. Bileydi Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Ardından ilk lisans eğitimini GATA Hemşirelik Yüksek Okulu’nda okul ikincisi olarak tamamlamıştır. Hemşirelik mesleğine GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Servisi’nde başlamıştır. Yaklaşık 7 yıl süreyle üçüncü basamak yoğun bakım hastalarının takip ve tedavileri ile tüm cerrahi branş hastalarının postoperatif uyandırma ve yoğun bakım takiplerinde görev almıştır. Hastanede gece vardiyasında çalışırken, gündüzleri de üniversite sınavında Türkiye Geneli Sıralamada ilk 1000’e girerek kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ikinci lisans eğitimine devam etmiştir. Mezuniyetinin ardından avukatlık stajını sigorta hukukunda Legal 500 tarafından akredite edilmiş büyük bir hukuk bürosunda çok kıymetli üstadların rehberliğinde tamamlayıp İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Sağlık hukukunda uzmanlaşmak üzere çıktığı yolda sadece uygulamaya değil akademik gelişime de her zaman önem vermiştir. Şu an halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Eğitimi’ne devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları

Sağlık alanındaki 11 yıllık tecrübesini hukuk eğitimi ile taçlandıran Özgün Lale ÇAVUŞOĞLU uzmanlık alanını Sağlık Hukuku olarak belirlemiştir. Tıbbi malpraktis iddiasıyla açılan;

  • Tazminat davalarında doktor, hastane ve sigorta şirketi vekilliği,
  • İdare tarafından doktorlar aleyhine açılan rücuen tazminat davalarının takibi,
  • Ceza davalarında, soruşturma aşaması dahil olmak üzere doktor savunmasının üstlenilmesi,

konularında vekillik çalışmalarına uzun süredir devam etmektedir.

Eski bir sağlık personeli olarak meslektaşlarında malpraktis konusunda hukuki farkındalık yaratmak amacıyla sağlık kuruluşları, doktor ve hemşirelere eğitimler vermektedir. Eğitimlerde;

  • Tıbbi malpraktiste hukuki ve cezai sorumluluklar,
  • Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartları ve aydınlatılmış onam,
  • Mesleki mesuliyet sigorta poliçelerinin kullanımı

konuları uzmanlık branşlarına özgü örnek vakalar ve emsal mahkeme kararları ışığında anlaşılabilir hale getirilerek açıklanmaktadır.

Diğer

Aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara sunulan hizmet ve tedavilerde yasal süreç ile hastane, doktor ve aracı kuruluşların sorumlulukları, sağlık sektöründe kişisel verilerin korunması kanununa uyum süreçlerinin yönetilmesi konularıyla da yakından ilgilenmektedir.

Özgün Lale Çavuşoğlu  çalışmalarına kurucusu olduğu Fulya Selenium Plaza’da bulunan Çavuşoğlu Hukuk Bürosu’nda devam etmektedir.

İletişim