Bir konuya açıklık getirmekte fayda var. Evet iki mesleğim var ancak mühendislik hizmeti vermiyoruz. Kanunen de bir avukatın avukatlıktan başka meslekle iştigal etmesi yasaklanmış. Ne var ki, bu husus, Avukatlık mesleğini icra ederken Mühenislik bilgi ve becerilerimizi kullanmamıza engel değil. Şöyle ki, komşu parsellerdeki binaların, birbirlerine tecavüzü gibi bir uyuşmazlıkta, eğer elimizde bir pafta veya netcad verisi veya koordinat verileri varsa projeyi okuyarak gerekirse koordinat hesabı yaparak, dosya bilirkişiye gitmezden evvel hesaplama yapıyoruz.

Bu nedenle en çok ihtiyaç duyulan hizmetimiz uzman olduğumuz konularda DANIŞMANLIK yapmaktır. Sonrasında DAVA AVUKATLIĞI ve görülmekte olan bir yargılama için talep halinde MÜTALAA hazırlama hizmetidir. Aslen bu hizmetimiz bir hukukçunun İnşaat mesleğinde olmadığı için göremediği veya Hukuk mesleğinde anlamlandıramadığı konuyu açıklamaktır.

DAVA AVUKATLIĞI

DANIŞMANLIK

MÜTALAA

Leave a Comment