İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ

  1. İlaç ham maddelerine, cihaz ve malzemelerine ilişkin üretim, dağıtım, distribütörlük
    ve klinik araştırmalarında düzenlenecek sözleşmelerin hazırlanması,
  2. İlaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi.