Misyonumuz

Sağlık personelleri görev sırasında şiddete uğrama, şikâyet edilme, cezai takibata uğrama veya tazminat davası açılma olasılığı gibi, tıp dışı çekinceler duymaktadır. Bu endişe, işlerini eğitimleri doğrultusunda yapmaktan çok, şikâyet unsuru olmayacağını düşündükleri şekilde yapmaya sevk etmektedir. Buna defansif tıp denmektedir. Bu durum, sağlık personellerinin, her geçen gün motivasyonlarını kaybetmelerine sebep olmaktadır.  Misyonumuz başta doktorlar olmak üzere, sağlık hizmet sunucularının tıp dışı çekincelerini ortadan kaldıracak, hukuki çözümler üreterek defansif tıbbın önüne geçilmesine katkı sunmaktır. Böylelikle, sadece sağlık sunucularının haklarını korumak değil, sağlık hizmeti alanların da daha iyi hizmet alabilmesine vesile olmaktır.

Sağlık hukuku kendine özgü doktrini, uygulaması ve terminolojisi ile uzmanlık gerektirir. Genç ve gelişime açık bir alandır. Bu nedenle sağlık hukuku alanındaki mevzuat çok çeşitli olmakla birlikte hukuki ihtilafları çözmede yetersiz kalabilmektedir. Çoğu zaman hukuki ihtilafın çözümünde tıbbi uygulama pratiği yargılamaya ışık tutmaktadır. Alana özgü akademik yetkinliğimiz ve tıbbi uygulama pratiğine hakimiyetimiz ile, sektörün sorunlarını hem hukukçu hem de sağlık personeli olarak yakından tanıyoruz. Edindiğimiz misyon; gelişmeleri ve içtihatları yakından takip ederek, mevzuatın yetersiz kaldığı noktalara tıbbi ve hukuki tecrübemiz ile yön vermektir.

Vizyonumuz

Yakın gelecekte sağlık alanında ihtisas mahkemelerinin kurulması kaçınılmazdır. Zira sadece bilirkişi raporları üzerinden yapılan yargılamalarla gerçek adalete ulaşmak çok zordur. Alana özgü ihtisaslaşmanın sadece yargı mercileri için değil, müvekkillerine nitelikli hukuk hizmeti sunmak isteyen avukatlar için de elzem olduğunu biliyoruz. Bu sebepledir ki hedefimiz sağlık hukuku denilince, ülkemizde akla gelen ilk 10 isim arasında yerimizi almaktır.